Disclaimer

De uitgever van bloon.nl, hierna te noemen Bloon, verleent u hierbij toegang tot www.bloon.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Bloon behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid
Bloon spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bloon.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bloon nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op de Website worden ontleend.

Bloon garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Bloon wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de Website uitdrukkelijk van de hand. Bloon kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de inhoud van de Website fouten en/of onvolkomenheden bevat.

Auteursrechten
Het is niet toegestaan de Website na te bouwen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Versie 1.1
21 januari 2017


Ga terug naar het hoofdscherm